Kurs

Jeg trives godt med å holde kurs og innlegg om emner jeg er opptatt av. Her er en liste over kurs jeg kan tenke meg å holde. Sammen kan vi skreddersy en opplæringspakke for din bedrift, ditt personale eller dine elever.


Kurs for lærere:

 • Vurdering for læring. Er du lei av å bruke tiden din på å skrive tilbakemeldinger til elevene som de ikke lærer noe av? Må vurdering være det samme som "retting"? Hvilke fordeler har det dersom andre enn læreren gir respons til eleven? Hvordan kan elevene delta i vurderingsarbeidet uten å sette sine egne karakterer? Og hvordan kan du gi elevene en god prøve uten at noen blir overrasket - "Jeg visste ikke at vi skulle kunne dette, står det i boken?"
 • Omvendt undervisning. Hvorfor bruke energi på å få klassen til å være stille når du snakker, når de kan se instruksjonen på video før de kommer på skolen? Og hvorfor la elevene gjøre oppgaver som hjemmearbeid, der de svakeste elevene ikke får nok oppfølging? Snu opp-ned på skoledagen, og lær å lage instruksjonsvideoer som elevene ser som forberedelse. Screencast, mobilkamera, webkamera, digitale tavler, enkel videoredigering, opplasting til Youtube, kartlegging av hva elevene kan og ikke kan osv.
 • Aktiv læring i matematikk. Hvordan kan du som lærer gi elevene en god forståelse matematiske begreper? Bruk konkrete læremidler for å illustrere sannsynlighet, prosentvis endring, konstruksjon og hoderegningsteknikker. I dette kurset bruker vi lett tilgjengelige effekter som kortspill, terninger, pinner, tau, kritt og pokersjetonger, og du får delta i utprøving av aktiviteter som er direkte knyttet mot kompetansemålene i matematikk. Du får også prøve terning-og-skjemaspillet "Aksjemarked", som trener forståelse for prosentvis endring. Skjemamalen er inkludert i kurset, dette kan du gjennomføre i klassen din neste dag.
 • Endringer i læreplanen i august 2013. Nå kommer det nye læreplaner for norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Det er varslet relativt store endringer: Navn på hovedområder endres, norskfaget blir mer tydelig på hvilke tekster elevene skal skrive på hovedmål og sidemål, algebra skal vektlegges mer på alle trinn, ny kompetanse skal inn i bl.a. samfunnsfag, og Utforsker blir nytt hovedområde i samfunnsfag. Jeg presenterer hva som er ute og hva som er kommet inn, og gir tips til undervisningsopplegg som styrker grunnleggende ferdigheter, kombinerer mål i flere fag og bruker digitale verktøy på en enkel, motiverende og lærerik måte. Med på kjøpet får du også en oversikt over samtlige kompetansemål for hhv barnetrinnet eller ungdomstrinnet, med nummerering og utheving av nye eller endrede kompetansemål.

Tilbakemelding fra deltakere på tidligere kurs:
 • "God kvalitet på kurset med en inspirerende foreleser" - lærer ved videregående skole, januar 2013
 • "For det første er Jonny veldig presis og flink til å formulere seg - imponerende lite nøling og øøhh-ing, rett og slett. Veldig godt forberedt og strukturert. Snakker i passe tempo og er klar og tydelig og flink til å forklare." - webseminar mai 2013
 • "Foreleser viste at han hadde stor kunnskap om emnet ved å kunne ta diverse avsporinger, men samtidig hadde evnen til å hente seg inn på hovedsporet igjen. Hadde sansen for at seminaret ble "interaktivt" på direkten ved å forme det etter innspillene våre i forkant." - kurs om vurdering for læring, oktober 2012

Erfaring som kursholder for lærere:
 • Ca 150 kurs, konferanseinnlegg, presentasjoner og demonstrasjoner for lærere. Hovedtema har vært pedagogisk bruk av digitale verktøy, vurdering for læring, bruk av kompetansemål og kombinasjonen av det fysiske og det virtuelle klasserommet. Gjennomført i tidsrommet 2010-2013 for læringsplattformen Itslearning, der jeg jobbet som pedagogisk konsulent i 1 1/2 år.

Kurs for SFO-ansatte:

 • Lærerik lek i SFO. Hvordan kan barna bli flinkere til å lese, skrive og regne gjennom tilrettelagt lek? 
 • Fysisk aktivitet i SFO. Inne, ute og i hallen. La ungene ha det gøy året rundt og utvikle kroppsbeherskelse.
 • Stammekultur i SFO. Hvordan skape følelse av tilhørighet blant ansatte, barn og foreldre? Bruk av samlinger, musikk, film, begreper osv. Medbestemmelse, foreldreengasjement, tradisjoner, fadder/mentorordning osv.
 • IKT i SFO. Hva kan en SFO bruke skolens datamaskiner, projektorer og digitale tavler til?
 • Friluftsliv i SFO. Vær tett på naturen, året rundt. Bål og mat, fysisk aktivitet og mestring, insekter og småkryp. Gøy med vann gjennom fire årstider. Mat fra naturen om våren, sommeren og høsten. Hvordan fiske med en gruppe barn. Skattejakt i fjæra. Juletrefest i skogen. Fuglekasser.

Tilbakemelding fra deltakere på tidligere kurs:
 • "Kursholder er veldig engasjert i det han formidler og veldig flink og kreativ. Har fått gode ideer som vi kan bruke videre." - august 2013
 • "Variert og aktivt kurs som inneholdt både viktig teori og konkrete tips som kan tas med videre i hverdagen med barna." - august 2013
 • "Dette er det beste kurset jeg noensinne har tatt del i. Informativt, fascinerende, lærerikt og veldig inspirerende! Veldig godt gjennomført! J" - august 2013

Erfaring som kursholder for SFO-ansatte:
 • Kurs for SFO-ansatte ved Ulsmåg, Kjøkkelvik, Nattland og Sædalen skoler i Bergen (2013-2014)
 • Kurs for SFO-ansatte i Fana bydel (2007) og Åsane bydel (2010) i Bergen (i regi av SFO-ledernettverk)
 • Innlegg på SFO-konferanse i Oslo, 2008 (Nettverket for SFO)
 • Planleggingsdag for SFO-ansatte i Karmøy kommune, 2007 (Karmøy Kommune)
 • Åpne kurs for SFO-ansatte i Oslo, Larvik og Sarpsborg, 2007 (Bro Kompentanse)
 • Høring i Stortinget om SFO, 2007 (Venstres stortingsgruppe)
 • Innlegg på SFO-konferanse i Oslo, 2007 (Bro Kompetanse)

Kurs innen IKT:

 • Lur og fornuftig databruk. Grunnleggende og dyptgående kurs om valg av nettleser og epost-konto, hvordan lage gode passord, hvor mange passord du er nødt til å ha, hvordan lagre dokumenter og bokmerker i skyen (altså ikke på harddisken din), publisering (til alle) og deling (med de du velger) på nett. Google Chrome, Gmail, Dropbox, Diigo, blogg, Twitter, Youtube og Facebook. Kan skreddersys for lærere eller elever, og også kombineres med kursene Nettsøk og Nettvett.
 • Nettsøk. 10 grunnleggende teknikker du må beherske for å finne det du leter etter på nettet.
 • Nettvett. Hva er mulig, hva er lov og hva er lurt? Brukerstyrte (sosiale) medier, gleder og utfordringer for unge og voksne. Facebook, blogg, twitter, youtube, formspring. Personvern, mobbing, trusler, anonymitet, publisering av bilder, opphavsrett til bilder og tekster (åndsverkloven), fildeling. 
 • Utnytt digitale muligheter. Arbeid effektivt med samarbeidsverktøy. Synkroniser innhold mellom ulike datamaskiner og håndholdte enheter (dokumenter, bilder, bokmerker, passord osv). Underholdning via nettet, vær din egen programsjef og musikkredaktør. Utviklingen går fort. Minnepinner, eksterne harddisker, mp3-filer, Word og epost er allerede gårsdagens teknologi.
 • Digital musikk. Komponere ved hjelp av digitale verktøy og publisere musikken digitalt. Gratisprogrammer og nettsteder: Jam Studio, Soundation, Audacity, SoundCloud m.m.
 • Digital kunst. Manipulering av bilder. Design av møbler i 3D. Videoredigering. Gratisprogrammer og nettsteder: Gimp, Artweaver, Google SketchUp, blogg/Facebook, Youtube, DropBox m.m.
 • Tekstbehandling i MS Word. Lag noe kult i stedet for noe kjipt! Overskrifter, stiler, grafikk, fonter, figurer og farger. Finne bilder på nett som du har lov til å bruke (CC-lisens). Søke, finne og laste ned fonter (skrifttyper) fra nettet. Lage pdf-filer. Flette utskrift.
 • Regneark i MS Excel. Føre regnskap, regne sammen Yatzy-poeng, lage timeliste og andre artige utfordringer som kan løses i Excel.

Tilbakemelding fra deltakere på tidligere kurs:
 • "Supert å ha så kunnskapsrik og dyktig kurshaldar! VEldig inspirerande -og utfordrande" - lærer i grunnskolen, november 2012
 • "Veldig positivt at du har vært lærer en god stund og kjenner til hverdagen vår. Du var engasjert og ivrig, noe som smittet over på oss." - lærer ved ungdomsskole, november 2012
 • "Utrolig engasjerende og lærerikt. Jeg trodde jeg skulle få problemer med å holde meg våken siden jeg hadde sovet alt for lite til i dag. Jommen sa jeg smør. Dette var bra! Vel hjemme sitter jeg framfor PC-en i stedet for å lage middag!!! eller ta igjen "tapt" hvile." - kurs om vurdering for læring, oktober 2012

Erfaring som kursholder og veileder innen IKT:
 • Brukerstøtte for medstudenter 1997-1998
 • Innlegg om IT-ressurser for studenter og lærere, lærerutdanningen 1998
 • Spesialundervisning med fokus på data for ungdomsskoleelev, 1999-2000
 • IT-ansvarlig / IKT-ansvarlig / IKT-kontakt / IKT-ressursperson ved fem skoler i perioden 2000-2012
 • Gjennomførte "digital konfirmasjon" som 6-timers innføringskurs i IKT for til sammen 300 8.-klassinger i 2009 og 2010
 • Ca 150 konferanseinnlegg, foredrag, webseminar og kurs for læringsplattformen itslearning i perioden 2010-2013