Om meg


Født i 1975. Bosatt i Bergen siden 2002 sammen med kone og etter hvert tre barn.

Utdannet allmennlærer med fordypning i musikk, matematikk, naturfag og IKT. Jeg har også Ex. Phil. og etterutdanning i Filosofi med barn.

Har jobbet i skolen siden 1995. Først som sivilarbeider på leirskole, deretter som lærervikar både før og underveis i min lærerutdannelse. Etter at jeg var ferdig utdannet i 2000 har jeg jobbet som lærer ved to fådelte barneskoler og to ungdomsskoler, og vært SFO-leder i fem år. I halvannet år har jeg vært pedagogisk konsulent for en digital læringsplattform, og blant annet holdt over 150 kurs, foredrag, webseminar m.m. for lærere.

Jeg bruker en del fritid på friluftsliv, tur og natur. Jeg er også fascinert av digitale verktøy, det som kalles Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi. Når jeg ikke gjør på noe av dette, holder jeg sannsynligvis på med oppussing av vårt gamle hus. Eller jeg kjemper mot naturkreftene i et kratt av en hage.

Har et enkeltpersonsforetak og er tilgjengelig for ulike oppdrag, særlig innen formidling. Ta kontakt for en hyggelig prat om hva jeg kan gjøre for deg. Eksempler er nevnt på de andre sidene her, men det meste er av interesse.